टिंब -चोखंदळ वाचकांसाठी सर्वोत्तम साहित्य

अष्टावक्र गीता

चारुशीला भिडे

/media/eE7i2UuH5jb2.jpg

अंतर्यात्रेचे आरंभ..... - चारुशीला भिडे

अध्यात्माच्या क्षेत्रात भारताने जे सर्वोच्च शिखर गाठले आहे, ते आहे अद्वैताचे! संपूर्ण सृष्टी ही एका आत्म्याचीच विविध रंगरूपातील अभिव्यक्ती आहे. एका आत्म्याशिवाय कुठेही दुसरे काहीही …

द्वारा - पुस्तकातुन साभार

Loading .....

..

..

..

Submit a Book About us