टिंब -चोखंदळ वाचकांसाठी सर्वोत्तम

मोबाईल फोन व टाॅवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय

मिलिंद बेंबळकर , सुरेश कर्वे

/media/emr-issue.jpg

बायोइलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स या विषयातील हे पहिलेच मराठी पुस्तक - टिंब.in

मोबाईल फोनचा वापर करीत नाही अशी व्यक्ती विरळच!

सगळीकडे मोबाईल टॉवर्स उभे राहिलेले दिसतात. त्यामधील अधिकांश टॉवर्स हे अनधिकृत आहेत. मोबाईल फोन, मोबाईल टॉवर, टॅब, …

द्वारा - पुस्तकातुन साभार

Loading .....

..

..

..

Submit a Book About us