काश्मीर एक शापित नंदनवन - काश्मीर-समस्येची खरी कहाणी - शेषराव मोरे

राजहंस प्रकाशन

पाने : ☀ 266 मुल्य (₹): 280.0

/media/काश्मीर एक शापित नंदनवन  - काश्मीर-समस्येची खरी कहाणी_kashmir.jpg

अल्प परिचय - बूकगंगा

काश्मीर : एक शापित नंदनवन

याच नावाच्या १९९५ साली प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथाची हि संक्षिप्त आवृत्ती. ग्रंथ संक्षिप्त केलेला असला तरी काश्मीर समस्या मात्र वाढलेली आहे ; अधिकच गंभीर,स्फोटक बनलेली आहे !

या ग्रंथाचा हेतू काश्मीर -प्रश्न मुळात काय आहे व तो का सुटत नाही ,याचे सत्यकथन हा आहे .

* तेथील महाराजांना भारतात विळी व्हावयाचे नव्हते ,हा प्रवाद खरा आहे काय ?

*त्यांना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला भारताने का दिला होता ?

*संस्थानांच्या विलीनकरणाचे भारताचे धोरण कोणते होते ?

*विलीन करून घेताना सार्वमताचे लेखी आश्वासन का देण्यात आले ?

*तरीही नंतर सार्वमत का घेतले गेले नाही

*घटनेत ३७० कलम कसे व कशासाठी आले ?

*पं .नेहरूंनी पंतप्रधान शेख अब्दुल्लांना कारागृहात का टाकले ?

*तेथे अराजकाची व दहशतवादाची सुरुवात केव्हा झाली ?

या व अशा अनेक प्रश्नांची खरे उत्तरे या ग्रंथात सापडतील भरभक्कम पुराव्यांनिशी यांत मांडलेले दाहक सत्य कितीही अप्रिय वाटले तरी राष्ट्रासाठी ते समजून घ्यावेच लागेल .
कोणत्याही राष्ट्रीय प्रश्नाच्या खऱ्या स्वरूपाचे अज्ञान हाच मूलतः एक राष्ट्रीय शाप आहे .म्हणूनच काश्मीर हे 'शापित नंदनवन' ठरले आहे !

द्वारा : https://www.bookganga.com/
  Never miss a story from us, get weekly updates in your inbox.