लोकल ते ग्लोबल

राजन गवस

/media/l2g.jpg

बदलत्या ग्रामवास्तवाचे समाजशास्त्र - नंदकुमार मोरे

आपली गावं स्वयंपूर्ण होती. कारण गावांनी जगण्याचे आपले आपले शास्त्र विकसित केलेले होते. मात्र या शास्त्राचा सुव्यस्थित अभ्यास नीटपणे झालेला नाही. समाजशास्त्र सांगते, तसे गाव नव्हते. गाव मनाने जोडलेले होते. गावात रुजलेला स्नेहभाव, सहानुभाव आणि समूहभाव येथे परस्परांना बांधून ठेवत होता. गावात अभावग्रस्तता होती. परंतु, तीच परस्परांशी जोडत होती. त्यातून एकमेकांच्या गरजेला येऊन उभा राहणं, ही येथील संस्कृती बनली. ही संस्कृतीच येथील जगण्याचा आधार होता. गावं त्यातून उभी राहिली. मात्र आपले समाजशास्त्र हे सांगत नाही. कारण या अंगाने गाव कोणी वाचतच नाही. असा नवा गाव राजन गवस यांनी ‘लोकल ते ग्लोबल’मधून वाचलेला दिसतो.

गावांमध्ये अंधश्रद्धा होत्या. जातिद्वेषग्रस्त मने होती. लोक अनपढ होते. म्हणून गाव पाहणाèऱ्यांचा एक दृष्टिकोन तुच्छतादर्शक होता. दुसरा दृष्टिकोन खेड्यांना भारतीय जगण्याचा मूलाधार मानतो. गावं नदीकाठी वाढली. शेती विकसित होत अंतिमत: एक कृषिजन संस्कृती आकारली. ही संस्कृतीच गावची आधारशिला बनली. या संस्कृतीत श्रमाला केंद्रवर्ती स्थान होते. या संस्कृतीत साकळलेले ज्ञानसंचित एका टप्प्यावर आपण अव्हेरले. तेथूनच आपला आत्मनाश सुरू झाला. आज आपण अन्नधान्य, औषधोपचार, आरोग्य याबाबत भ्रमनिरास झालो आहोत. पुढ्यात ठेवलेले अन्न आपण आत्मविश्वासाने खाऊ शकत नाही. सर्वत्र संशयाचे वातावरण आहे. कारण आपले कुठेतरी चुकते आहे, ते शोधण्याचे गुंतागुतीचे काम राजन गवस यांनी ‘लोकल ते ग्लोबल’मधून केले आहे.

या पुस्तकात परंपरागत ज्ञानसंचित आणि जीवनविषयीचे साधे तत्त्वज्ञान झिरपत येते. येथील माणसांमध्ये असणारे ममत्व, प्रेमभाव, शब्दावरील गाढ विश्वास, पाचामुखी परमेश्वर असल्याची आणि सत्यावरील श्रद्धा त्याला जगण्याचे बळ देत असे. या माणसाचे ‘राजालाई सुईची गरज असते’ हे साधे तत्त्वज्ञान. कमीत कमी गरजांमध्ये जगण्याची सवय. या जगण्यात पर्यावरणाचा विचार सर्वप्रथम. नासाडी अजिबात नाही. काम आणि श्रमाला अग्रक्रम. मातीवर असीम निष्ठा. या त्याच्या जण्याला अर्थपूर्णता देणाèऱ्या तेवढ्याच अर्थपूर्ण गोष्टी राजन गवस सांगताहेत. परंतु, आता खेड्यातल्या साध्या जगण्याला आणि तत्त्वज्ञानाला राजन गवस सांगतात तसे, ‘हजार हातांचा ऑक्टोपस गिळंकृत करतो आहे.’ येथील माणूस आता मृगजळामागे धावत सुटला आहे. या धावपळीने त्याची जगण्यावरची वासना संपवली. जणू त्याच्या जगण्यातच ‘हडळ-झोटिंग’ शिरली.

भारतासारख्या महाकाय देशात शेतीच जगण्याचा मुख्य आधार होती. शेतकरी हा पिकवणारा. म्हणून तो अन्नदाता. त्यामुळे त्याच्यासभोवती गाव जमा झाला. तो गावात केंद्रवर्ती राहिला. त्याच्या आश्रयाने सारे वाढत राहिले. परंतु, नव्वदनंतर आलेल्या नव्या वाèऱ्यात शेतकèऱ्याचा बळी गेला. हजारो वर्षे जपलेल्या धारणांना तडे गेले. माणसांपेक्षा पैसा मोठा झाला. त्यातून गाव बदलला. गाव बदलले म्हणजे नेमके काय झाले? हे सांगण्याचा हा नेमका प्रयत्न आहे. खेड्याची मूळ संस्कृती कोणती?, तेथे कोणती नवी संस्कृती घुसली?, तिने आपले हातपाय पसरवून, ती कशी रुजत चालली? आणि अंतिमत: त्यातून खेड्याचे काय झाले? अशा अनेक प्रश्नांचा शोध राजन गवस यांनी घेतला आहे.

ही जीवसृष्टी सर्वांची आहे. येथे किड्यामुंगीलाही जागा आहे. कारण जीवसृष्टीत सर्वजन परस्परावलंबी आहेत. सर्वांची मिळून जीवनसाखळी. ही साखळी तुटली, की सर्वांच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न. म्हणूनच, ‘किड्या-मुंगीनही जगावं’ हे येथील साधं परंतु, अस्तित्वविचार करणारं तत्त्वज्ञान होतं. परंतु, आपण कीटकनाशकं फवारून किडे-मुंग्यांच्या अस्तित्वावर उठलो. शेतकरीमित्र गांडूळ, गोगलगाय, वाणीकिड्यांसारख्या निरुपद्रवी कीटकांना संपवले. पारंपरिक पिकं संपवली आणि मिळवले काय? तर रोगराई आणि सत्त्वहीन बेचव अन्न. जंगलांबरोबर जंगली औषधे संपवली. श्रम टाळून रोगराई घरात आणली. एकूण आपणच आपला आत्मनाश करून घेतला.

येथील अनेक शब्दांमागे जीवनशास्त्र आहे. उदाहरणार्थ, उंबरा. उबंरा ही घरातील केवळ एक जागा नाही. ते जगण्याचे शास्त्र आहे. उंबरा म्हणजे मर्यादा. लक्ष्मणरेषाच. परंतु, आपण उबंराच उखडून टाकला. त्यामुळे सयंम आणि शिस्त गेली. लेखक म्हणतो, ‘उंबèऱ्याने टिकवला समाज, समूह, उंबऱ्यानेच टिकवले घराचे घरपण. त्यानेच सोसले दु:खं, उसासे, जन्म-मृत्यू. त्यानेच बांधल्या जन्मजन्मांतरीच्या गाठी, विणल्या नात्याच्या अनंत गोष्टी.’ ही काव्यमय भाषा येथील जगण्याचे शास्त्र कथन करते.

राजन गवस यांची भाषा हे त्यांचे एक लेखनविशेष आहे. ती गावागाड्याचे वर्तमान नेमकेपणाने चिमटीत पकडते. खेडे बदलले. सहकारासारख्या नव्या गोष्टी आल्या. त्या येतानाच राजकारण आणि भ्रष्टाचार घेऊन आल्या. खेड्याने नैतिक मूल्ये आढ्याला टांगून ठेवली. याची सल हे पुस्तक वाचताना टोचत राहते. हे पुस्तक वाचताना येणाèऱ्या भावसमृद्ध गोष्टींच्या आठवाने वाचक अस्वस्थ होतो. आठवडी बाजार, घरातील कोनाडे-देवळ्या, शेतातील खळे आणि मळणी, पावणेर, घुंची, दुरडी, मुराळी, सुतार-लव्हाराच्या शाळा, चिखलाचे बैल आणि बालपणीचे खेळ, लग्नकार्यातील एकोपा, पहाटेच्या दवात ‘आंब’ जमवण्याचा अनवट अनुभव, गावव्यापी विठ्ठलाचे रूप, पार, पंगत आणि विशिष्ट चववासाचे आंबे, खर्डा-भाकरी ते अनेक पदार्थांच्या गायब होत चालेल्या रेसिपी याचे अस्वस्थ करणारे चित्र लेखक उभा करतो. शिवाय गावात येणारे फिरस्ते. हे केवळ फिरस्ते नव्हते, गावाशी त्यांचा पिढ्यांचा भावबंध असे. तोही संपला. गावात डॉल्बी, धाबा, मावा-गुटखा आणि ब्रांडीची बाटली आली. चहा, टूथपेस्ट आली आणि या सर्वांबरोबर नवी फोपशी पिढी गावात वाढू लागल्याचे वास्तव लेखक सांगतो.

भाषेला समृद्ध करणारे शेकडो शब्द असे स्थानिक संस्कृतीतून तयार होतात. हे केवळ शब्द नसतात, तर या शब्दांमध्ये तेथील सांस्कृतिक संचित असते. हे भाषासंचित या पुस्तकाचे यश आहे. गवसांची भाषा वाचकासमोर त्याचा भूतकाळ जिवंत करते. त्यांचा शब्दवापर इतका चपखल आणि नेमका आहे, की शब्दासोबतचा स्मृतिगंध वाचकाभोवती दरवळ राहतो. यादृष्टीने चौमाळ, महामूर, बक्कळ, पेव फुटल, गोमगाला, होरपली, चिंदलून, वळवट, कडसार, खारकांड, दुरडी, मुराळी, गौंदाळा, किनिट, पोतेरा हे शब्द पाहता येतील.

एकूणच या पुस्तकातील प्रत्येक लेख खेड्याच्या उजाडीकरणाची कथा सांगतो. गावं कात टाकताहेत, अशी एक भाषा गावांबाबत वापरली जाते. परंतु, हा केवळ भ्रम असल्याचे अधोरेखन हे पुस्तक करते. आज गावगाडा कोलमडून पडला. लोक नोकरी-व्यवसायाबाबत स्वतंत्र झाले. काही गोष्टी काळाबरोबर बदलणे आवश्यकही असते. परंतु, गावाने आपले जैवसांस्कृतिक संचित गमावले. त्यातून गावात आलेले कोरडेपण आक्राळविक्राळ रूप घेऊ लागले आहे. अशा बदलत्या ग्रामवास्तवाचे समाजशास्त्रच ‘लोकल ते ग्लोबल’ हे पुस्तक सांगताना दिसते.

डॉ. नंदकुमार मोरे, मराठी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर । संपर्क :9422628300।

द्वारा : महाराष्ट्र टाइम्स वृत्तसेवा